Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Szociális Szolgáltató Központ és Konyha családsegítő munkakör betöltésére.

Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére. 

 

 

 

 

 

 

 

Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és Konyha

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és Konyha 

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5746 Kunágota, Rákóczi 6. .

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó - az 1997. évi XXXI. tv., valamint ezek végrehajtásáról szóló jogszabályok alapján családsegítői feladatok ellátása. Munkáját önállóan végzi felettese és szakmai vezetője útmutatásai szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, II. Rész/I.Alapellátásoknál meghatározott szakirányú képesítése (15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet) ,

 

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Személyi és szakmai önéletrajz. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.

         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15 §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kis Lászlóné nyújt, a 0668/430-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és Konyha címére történő megküldésével (5746 Kunágota, Rákóczi 6. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.933-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidőt követően. A döntéshozó 4 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja a pályázat kiírója.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         www.kunagota.hu - 2018. március 5.

 

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 5.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAOP-4.2.1/B-09-2010-0004

 

 

 

 

 

 XIII.  FALUNAP  KUNÁGOTA  2013

 

 

 

 

 

 

"Kunágota Községi Önkormányzatot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja" 

 

2017. Kunágota Község időszaki kiadványai


2016. Kunágota Község időszaki kiadványai

__________

2015. Kunágota Község időszaki kiadványai

                     

2014. Kunágota Község időszaki kiadványai

                   

2013. Kunágota Község időszaki kiadványa

 
  Ön az oldal 117255. látogatoja.
 
2018-10-16 Ezt az oldalt utoljára 2018-09-11 napján frissítették.
admin